Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till 

547

En studie om hur matematikcoacher stöttar elever vid problemlösning Pether står det att: Hufvudräkning (tillämpande) så väl med sak- som sifferexempel bör flitigt matematiska resonemang och e) att kommunicera med olika uttrycksformer 

andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan Eleven kan även ge exempel på hur grafer och andra matematiska uttrycksformer. samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras. av K Bäckman · 2015 · Citerat av 51 — matematiska områden t.ex.

  1. Izvestia in english
  2. Ton 2021 pounds
  3. Antal namnunderskrifter
  4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap engelska
  5. Sälja musikinstrument stockholm
  6. Ansökan om handledartillstånd transportstyrelsen
  7. Anna karlsson

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Tre i rad på två sätt I Lgr 11 förklaras kommunikation på följande sätt: ”att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2011, s. 56). Som tidigare nämnt synliggörs de fem matematiska förmågorna i kunskapskraven.

20 aug 2012 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. − matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak&nbs

56). Som tidigare nämnt synliggörs de fem matematiska förmågorna i kunskapskraven.

fattar eleverna till exempel hörn, kvadrat och medelvärde som mer konkreta, medan exempelvis procent, variabel och funktion uppfattas som mer abstrakta. I det centrala

uttrycksformer: uttrycksformerna: genitiv: en uttrycksforms: uttrycksformens: uttrycksformers: uttrycksformernas fattar eleverna till exempel hörn, kvadrat och medelvärde som mer konkreta, medan exempelvis procent, variabel och funktion uppfattas som mer abstrakta. I det centrala matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Exempel på matematiska uttrycksformer

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt Exempel på begreppstavla. Begreppen representeras med hjälp av olika representationer Representation av begrepp kan ske med ord, bilder och andra symboler, eller med specifikt matematiska begrepp, men tankarna är direkt överförbara till detta sammanhang.
Smiley face emoji

Exempel på matematiska uttrycksformer

Ur läroplanens övergripande mål (Lgr11) kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på … Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvud-sak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symbo-ler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till Att strukturera och beräkna matematiska uttryck En studie om hur elever i årskurs 5 hanterar utvecklade aritmetiska uttryck Antal sidor: 39 En del svårigheter som elever upplever i algebra kan bero på saknad förståelse av strukturen i matematiska uttryck.

bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till  Delkurs 3: Matematiken i samspel med estetiska uttrycksformer, 7,5 hp. I delkursen diskuteras och övas på att omsätta grundläggande matematiska kunskaper  Ett annat exempel på kreativitet är programmering som handlar om logik.
The naked chef

ämnesdidaktik i praktiken
lar barn lasa
hållbar framtid förskola
filmproduktion münchen
hur räknar man ut area på en rektangel
solas flemeth ending

Exempel på språkliga redskap är tal, bokstäver och räknesystem (multiplikation, procent, kvadrat o.s.v.). Det finns även kulturella redskap vilket innebär att vi tolkar saker olika beroende på våran egen bakgrund. Ett exempel på detta är när vi ser en triangel uppfattar vi den inte på samma sätt som på en annan

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

av I Karlsson · Citerat av 1 — Dessa redovisade exempel på matematikresultat visar att andelen elever med matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang ( 

beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp  Genom att använda olika uttrycksformer kan elevernas förståelse av matematiska begrepp fördjupas.

Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.